Tytuł artykułu: Analiza numeryczna procesu odwodnienia budowlanego wykopu zlokalizowanego w pobliżu dużej rzeki

Autorzy: KŁOBUKOWSKI, D., GODLEWSKI, T., POPIELSKI, P.

Słowa kluczowe: odwodnienie wykopu, modelowanie MES, deformacja, filtracja wody

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza procesu odwodnienia i sporządzeniu modelu numerycznego odzwierciedlającego warunki gruntowo-wodne podczas odwodnienia czasowego wykopu budowlanego w sytuacji dynamicznie zmiennego reżimu dużej rzeki. W publikacji przedstawiono etapową realizację modelu oraz przeprowadzenie obliczeń w programie ZSoil z użyciem metody elementów skończonych (MES). Celem obliczeń było wyznaczenie poziomu ciśnień porowych ośrodka gruntowego oraz wielkości deformacji dna wykopu w kilku etapach symulacji, uwzględniających zmienny poziom wody w pobliskiej rzece. Obliczenia zostały skalibrowane na podstawie wyników monitoringu odwodnienia. Model obejmował przeprowadzenie obliczeń dla przepływającej fali wezbrania. Wyniki otrzymanych ciśnień porowych zostały przeliczone na wysokości wody gruntowej w najbardziej charakterystycznych punktach modelu. W analizie uwzględniono istniejące piezometry w celu porównania wartości otrzymanych z symulacji z wartościami zmierzonymi na budowie. Opracowany model uwzględniał różne warianty charakteryzujące poziomy wody w rzece oraz możliwość awarii studni. Uzyskane wyniki wskazują na wpływ usytuowania wykopu i tym samym uzależnienia poziomu wody gruntowej od drenującej bądź zasilającej rzeki.

DOI: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.20

Cytowanie w stylu APA: Kłobukowski, D., Godlewski, T. & Popielski, P. (2018). Analiza numeryczna procesu odwodnienia budowlanego wykopu zlokalizowanego w pobliżu dużej rzeki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 27 (2), 207-216. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.20

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kłobukowski, Godlewski & Popielski, 2018), następne powołania: (Kłobukowski i inni, 2018)

Cytowanie w stylu Chicago: Kłobukowski, Damian, Tomasz Godlewski, Paweł Popielski. "Analiza numeryczna procesu odwodnienia budowlanego wykopu zlokalizowanego w pobliżu dużej rzeki." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 80 ser., vol. 27, nr 2, (2018): 207-216. doi: 10.22630/PNIKS.2018.27.2.20.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kłobukowski, Godlewski, & Popielski 2018)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_80art11pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back